2021-04-04

FI ska undersöka Klarnas cybersäkerhet

FI ska undersöka delar av Klarnas arbete med informations- och cybersäkerhet. Syftet med undersökningen är att bedöma hur ändamålsenliga bankens processer är för att hantera informations- och cyberrisker.

Undersökningen kommer att fokusera på att granska om banken har upprättat och implementerat ändamålsenliga processer för att identifiera dess skyddsvärda tillgångar, risker, brister och hotbild som i rimlig utsträckning säkerställer att det finns ett effektivt skydd mot cyberattacker, skriver FI.

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om bankerna har kontroll över risker som kan hänföras till informationssäkerhet och att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Det fokus FI valt för undersökningen motiveras med att väletablerade processer för att identifiera skyddsvärda tillgångar, risker, brister och hotbild, är en förutsättning för allt övrigt informations- och cybersäkerhetsarbete i en bank.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng