2022-12-20

Fem år med GDPR – ett tema på #Trygghetnu den 20 april 2023

Jenny Bård jurist och teamledare för IMY:s kamerabevakningsgrupp kommer – tillsammans med Andrea Amft, analytiker inom integritets- och dataskyddsområdet – att redovisa myndighetens erfarenheter under fem gångna GDPR-år.

Den 20 april 2023 arrangeras heldagskonferensen #Trygghetnu på Clarion Hotel Stockholm. En programpunkt på eventet är ”Fem år med GDPR” där Integritetsmyndigheten (IMY) kommer att sammanfatta sina erfarenheter av GDPR.

Det övergripande temat för #Trygghetnu är ”Så kan brottsbekämpning och integritetsutmaningar lösas”. För precis som tidigare årgångar handlar eventet om hur ett tryggare samhälle kan skapas via effektiv brottsbekämpning och om hur detta arbete ska balanseras mot behovet av skydd av den personliga integriteten. Här inryms många intressanta frågeställningar. En fråga som årets event ska ge svar på är hur effektivt bilder från kameraövervakning kan vara i brottsutredningar? En annan fråga handlar om hur myndigheter kan samverka och utbyta information för att bekämpa välfärdsbrott och annan kriminalitet?

Tillbakablick och framtidsperspektiv

Lite speciellt 2023 är att det har gått fem år sedan GDPR infördes och att IMY därför kommer att delta med en presentation av sina erfarenheter och sin framtidssyn när det gäller tillämpningen av lagen. Under rubriceringen ”Fem år med GDPR – milstolpar och förbättringsmöjligheter” kommer Andrea Amft, analytiker inom integritets- och dataskyddsområdet samt Jenny Bård jurist och teamledare för IMY:s kamerabevakningsgrupp, göra en tillbakablick på den europeiska dataskyddsreformen GDPR som i maj fyller fem år, enligt Markus Lahtinen, moderator på #Trygghetnu.

– Från Integritetsskyddsmyndighetens perspektiv kommer de sammanfatta vad GDPR inneburit för dem, vilka är tillämpningsområdena kring GDPR som rönt det största intresset och vad kan vi förvänta oss av IMY:s forsatta arbete med GDPR. Även integritetsvänlig teknik kommer tas upp, kommenterar han.

Ny rapport: Digital Integritet

IMY:s presentationen tar sin utgångpunkt i en nyligen publicerad rapport på temat ”Digital Integritet”.

#Trygghetnu-konferensens program i sin helhet kommer presenteras i sin helhet den 20 januari 2023 på www.trygghetnu.seLeverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng