2021-09-24

Färre handlagda brott

Första halvåret 2021 var det totala antalet personuppklarade brott tillbaka på liknande nivå som innan pandemin.

Under första halvåret 2021 blev 767 000 brott handlagda, vilket innebär en minskning med 56 100 brott (−7 procent) jämfört med första halvåret 2020.

För drygt en tredjedel av de handlagda brotten (284 000 brott, eller 37 procent) fanns det minst en skäligen misstänkt person registrerad, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med första halvåret 2020. Ökningen hänger till stor del samman med den ökande andelen utredda brott under perioden, menar Brå.

För 53 procent av de handlagda brotten första halvåret 2021 hade en utredning bedrivits, medan de övriga handlagda brotten (47 procent) direktavskrevs. Jämfört med första halvåret 2020 ökade andelen utredda brott med 1 procentenhet, och andelen direktavskrivna minskade med 1 procentenhet.

Under första halvåret 2021 personuppklarades 109 000 handlagda brott, vilket innebar en minskning med 12 200 brott (−10 procent) jämfört med samma period 2020. Minskningen föregicks dock av en ovanligt hög nivå första halvåret 2020, vilken delvis kan kopplas till polisens omstyrning av resurser till utredningsverksamhet i början av pandemin.

Första halvåret 2021 var det totala antalet personuppklarade brott tillbaka på liknande nivå som innan pandemin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng