2018-05-02

Färre anmälda skadegörelsebrott under första kvartalet 2018

Minskningen var särskilt påtaglig när det gäller anlagda bränder.

Antalet anmälda skadegörelsebrott minskade under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period förra året.

Under första kvartalet 2018 anmäldes 42 201 skadegörelsebrott, vilket är 3 280 färre anmälningar än samma period 2017. Det motsvarar en minskning med 7 procent.

Minskningen var särskilt påtaglig när det gäller anlagda bränder. Antalet anmälningar om bilbrand eller brand mot andra motorfordon uppgick till 651, vilket är en minskning med 24 procent jämfört med motsvarande period 2017. Likaså minskade antalet anmälda bränder mot annat än motorfordon med 20 procent.

Antalet anmälningar om klotter i kollektivtrafiken ökade dock med 4 procent jämfört med första kvartalet 2017. Samtidigt minskade övriga anmälningar om klotter med 7 procent.

Även skadegörelse riktat mot stat, kommun eller landsting minskade kraftigt: från 6 914 anmälningar 2018 till 2 850 anmälningar 2017. Det motsvarar en minskning med 59 procent.

Utvecklingen av antalet anmälda skadegörelsebrott 2008-2017:Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng