2021-02-08

Få drunkningsolyckor 2020

77 personer miste livet vid drunkningsolyckor 2020.

Svenska Livräddningssällskapets preliminära årsrapport visar att 77 personer miste livet vid drunkningsolyckor 2020. Det är det näst lägsta antalet (2019 lägst med 68 personer) under hela 2000-talet och 34 personer färre än genomsnittet (111 personer) för de senaste 20 åren. 

De som omkommer är oftast män: 64 personer, det vill säga cirka 83 procent. Åldersspannet 60 år och äldre är överrepresenterat med 36 personer eller cirka 47 procent av samtliga omkomna. 62 procent av dödsolyckorna inträffar i en sjö.

Cirka 39 procent omkom till följd av drunkning i samband med bad och noterbart är att 23 av händelserna inträffade på en officiell badplats med kommunalt huvudmannaskap där livräddare saknas. Flest dödsolyckor inträffade i juni månad då 26 personer miste livet. I juni inträffade också merparten av badolyckorna.

Drunkningsolyckor inträffar jämnt fördelat över hela landet men region Stockholm noteras för flest dödliga drunkningsolyckor med elva personer som miste livet. Värmland noterade noll drunkningar för andra året i följd.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng