2018-12-17

Endast var tredje tryggare efter GDPR

Henrik Davidsson, säkerhetsexpert på NTT Security

Det har nu gått ett halvår sedan nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft med syfte att skydda EU-medborgarnas personuppgifter. Trots det känner många svenskar otrygghet kring hur deras personuppgifter behandlas. Svenskarna har dock störst förtroende för bankerna när det kommer till hanteringen av deras privata data, det visar en ny Sifo-undersökning som NTT Security låtit genomföra.

Fredagen den 25 maj 2018 fick Sverige och övriga EU-länder en ny gemensam dataskyddsförordning: GDPR (The General Data Protection Regulation). Den nya EU-förordningen innebär att företag och organisationer bland annat har tvingats se över hur de samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter.

NTT Security har med hjälp av Sifo undersökt hur svenskarna upplever effekterna av den nya lagen. Endast en av tre svenskar uppger att GDPR har gjort att de känner sig tryggare med att deras personuppgifter hanteras på ett säkert sätt, jämfört med tidigare. Samtidigt svarar drygt fyra av tio (42%) att de inte alls känner sig tryggare kring hur deras personuppgifter behandlas.

– Den här undersökningen visar med all tydlighet att GDPR inte per automatik har stärkt folks förtroende för hur företag hanterar deras personuppgifter. Här behöver man göra mer för att stärka förtroendekapitalet bland kunderna, säger Henrik Davidsson, säkerhetsexpert på NTT Security.

Undersökningen visar även vilken typ av företag som svenskarna har mest förtroende för när det gäller förmågan att hantera personuppgifter. I topp återfinns bankerna, där nästan nio av tio (88%) känner att deras personliga data är i trygga händer. Näst högst förtroende har svenskarna för matvarubutiker (70%) och därefter butikskedjor och deras webbutiker (64%). Lägst är förtroendet för sociala plattformar där endast 16 procent anser sig ha det.

– GDPR är ingen enkel match. Därför är det extremt viktigt att alla organisationer som hanterar persondata höjer den egna medvetenheten och kontinuerligt ser över sina tillvägagångssätt, säger Henrik Davidsson.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 17-21 november 2018.Totalt intervjuades 1134 personer i åldern 16-79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng