2022-12-21

”En ny era av ransomwareangrepp”

Ransomwareaktörer kan komma att ändra sina affärsmodeller.

Trend Micro presenterar en ny rapport som indikerar att den cyberkriminella verksamhet som nyttjar ransomware står inför stora förändringar. 

Rapporten förutspår att ransomwareaktörer så småningom kommer att ändra sina affärsmodeller, antingen på grund av den kumulativa effekten av relativt små förändringar, eller på grund av mer radikala globala faktorer. Det kan till exempel visa sig genom ökad automatisering av attacker, fler attacker mot IoT- och molnmiljöer, samt genom förfinade processer för att effektivare tjäna pengar på sina attacker.

– Förändring är konstant inom cyberbrottslighet och förr eller senare kommer omvärldsfaktorer som ekonomi och geopolitik att tvinga ransomwaregrupper att anpassa sin verksamhet. Det finns ingen universallösning för företag att tackla dessa utmaningar, men för att vara rustade för nya typer av ransomwareangrepp är en plattformsbaserad säkerhetslösning att föredra för att skapa överblick av hela attackytan, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro.

Företaget presenterar även en uppsättning potentiella åtgärder för hur såväl enskilda företag som hela stater kan förbereda sig för dessa kommande attackscenarier, däribland:

  • Härda uppkopplade system och applikationer
  • Migrera till molnet
  • Fokusera försvarsåtgärder på upptäckt och åtgärd, samt initial åtkomst
  • Stärk statliga sanktioner mot personer och aktörer som verkar inom och underlättar cyberkriminalitet 
  • Utan kryptovaluta skulle ransomware inte vara så stort som det idag är. Reglera kryptovaluta för att öka transparensen, skydda konsumenter från bedrägerier och försvåra pengatvätt

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng