2019-01-17

Domstol: Dalatrafiks bussar får kamerabevakas

Efter en lång rättsprocess står det nu klart att Dalatrafik får tillstånd för kamerabevakning ombord på länets bussar.

Den senaste domen som kom i november 2018 gav Dalatrafik rätt att ha kameraövervakning ombord på bussarna. Datainspektionen överklagade då detta beslut. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen beslutat att prövningstillstånd ej ges vilket innebär att tidigare avgöranden vinner laga kraft. Detta beslut kan inte överklagas eftersom det nu avgjorts i sista instans.

– Det är nu skönt att vi efter dryga 3 år av rättsprocesser kan konstatera att vi har rätt att montera in kameror med inspelningsmöjlighet i bussarna säger Bengt Benjaminsson, förvaltningschef vid Dalatrafik, som tror att kamerabevakningen kommer att ha en "förebyggande och lugnande effekt".

Ulf Berg, ordförande i Kollektivtrafiknämnden, är också positiv till beslutet.

– Jag anser att kameror på bussarna är en självklarhet, liksom på vissa andra platser i vårt samhälle, för att skapa en trygg miljö. Jag välkomnar att vi äntligen fått detta definitiva besked, säger han.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng