2019-12-18

DI: Krävs lagändring för ansiktsverifiering på flygplats

Polisen har begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen eftersom man vill inleda en pilotverksamhet med ansiktsverifiering vid gränskontrollen på Skavsta flygplats. Datainspektionen konstaterar att det behövs lagändringar för att det ska vara möjligt att utföra en central del i pilotverksamheten.

Polisen planerar att inleda en pilotverksamhet för kontroll av biometriska kännetecken vid Skavsta flygplats och har inför det begärt ett förhandssamråd med Datainspektionen.

En kamera placeras vid gränskontrollen och tar en bild av passageraren. Med hjälp av biometrisk ansiktsverifiering jämförs bilden sedan med den biometriska bild som finns lagrad på en minneskrets i passagerarens pass.

I en första fas behöver polisen testa tekniken för att utveckla den programvara som används. I fas två ska tekniken användas av gränskontrollanter vid Skavsta flygplats. Polisen bedömer att testet är nödvändigt för att ansiktsverifieringen i skarp drift i fas två ska kunna göras på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Datainspektionen konstaterar att som lagstiftningen är utformad nu kan polisen inte utföra tester med känsliga personuppgifter, vilket biometriska uppgifter är.

– Vår bedömning är att polisen har ett tydligt behov av att få utföra det tänkta testet, men för att det ska bli möjligt krävs en ändring i lagstiftningen. Därför skickar vi vårt svar på polisens förhandssamråd för kännedom till regeringen, säger Elena Mazzotti Pallard som är jurist på Datainspektionen.

Polisen har enligt EU- och nationell lagstiftning redan idag rätt att utföra biometriska kontroller vid gränskontroll. I kommande EU-lagstiftning kommer polisen att få en utökad skyldighet att utföra sådana kontroller.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng