2018-07-02

8 av 10 upplever att otryggheten ökat i Sverige

Åtta av tio svenskar upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat de senaste fem åren och sju av tio svenskar känner större oro för brottsligheten. Samtidigt upplever drygt tre av fyra att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politiker pratar mer om brottslighet. Det visar en ny undersökning från Trygg-Hansa.

Sju av tio (68 procent) svenskar känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan och åtta av tio (78 procent) upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat under samma period. Kvinnor och äldre känner i högre utsträckning än män och yngre att oron och otryggheten ökat. Det visar en ny undersökning om allmänhetens syn på trygghet som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2017 cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4710 – eller 0 procent – fler jämfört med 2016. Allmänhetens uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige varierar dock stort: var sjätte (15 procent) svensk tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, hälften (47 procent) tror att de ökade något, var sjätte (16 procent) att det inte var någon skillnad och var sjätte (17 procent) att de minskade något.

– Utvecklingen går åt fel håll inom vissa brottskategorier och där krävs insatser från flera håll för att vända den negativa trenden. Samtidigt finns det andra brottskategorier där utvecklingen står still eller är på väg åt rätt håll, vilket sällan uppmärksammas. Det är viktigt att diskussionen kopplat till brottslighet är saklig och faktabaserad, för att inte spä på den befogade oron med obefogad sådan, säger Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa.

Av dem som känner större oro för brottsligheten idag än för fem år sedan uppger två av tre (66 procent) att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten blivit grövre medan drygt hälften (52 procent) uppger att det är för att det finns för få poliser och fyra av tio (43 procent) att det är för att brottsligheten har ökat.

Drygt tre av fyra (77 procent) svenskar upplever att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politikerna pratar mer om brottslighet.

Partierna fokuserar allt mer på brottslighet i sociala medier
De politiska partierna fokuserar i allt högre utsträckning på brottslighet i sin kommunikation på Facebook. Trygg-Hansas genomgång av de politiska partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren visar att andelen inlägg om brottslighet mer än tredubblats, från 2,5 procent 2012 till 9,5 procent idag. I snitt har sex procent av partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren handlat om brottslighet.

Sverigedemokraterna är det parti som har störst andel inlägg om brottslighet på Facebook de senaste sex åren (12,5 procent), medan Centerpartiet har minst andel inlägg (2,2 procent). Även om brottslighet bara är det sjätte vanligaste ämnet bland partiernas Facebook-inlägg (vanligast är jobb och sysselsättning), är det överlägset mest engagerande bland partiernas följare – engagemanget (summan reaktioner, kommentarer och delningar) kring partiernas inlägg om brottslighet är 50 procent större än engagemanget kring partiernas snittinlägg.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng