2023-03-10

Det blir straffbart att delta i terroristorganisation

Att delta i och finansiera deltagande i en terroristorganisation ska vara straffbart. Det föreslår regeringen i en proposition.

I en proposition som regeringen fattade beslut om i går föreslås ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen. Det föreslås också bli straffbart att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt uppmana och rekrytera till brottet samt att resa utomlands i avsikt att begå brottet.

– Sverige har ett förhöjt terrorhot som vi måste ta på mycket stort allvar. Därför har regeringen idag beslutat en proposition om att förbjuda deltagande i en terrororganisation. Detta blir ett nytt kraftfullt verktyg för att bekämpa terrorism och försvara vårt fria och öppna samhälle, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

I princip alla former av stöd till en terroristorganisation – oavsett om det handlar om materiellt bistånd eller bistånd i form av deltagande i verksamheten – bidrar till att upprätthålla och stärka organisationen och därmed dess förmåga att begå terroristbrott. För att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår regeringen därför att den straffrättsliga terrorismlagstiftningen skärps. Detta genom att det införs en särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation.

Straffskalan föreslås vara fängelse i högst fyra år. Om brottet är grovt föreslås straffskalan vara fängelse i lägst två och högst åtta år. Har gärningsmannen lett terroristorganisationen föreslås straffskalan i stället vara fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2023.

Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng