2019-01-22

41 300 färre anmälda stöldbrott 2018

Antal anmälda stöld- och tillgreppsbrott åren 2009–2018.

Under 2018 anmäldes 445 000 stöld- och tillgreppsbrott, vilket är en minskning med 41 300 brott (9 %) jämfört med 2017. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå).

De stöldtyper som minskade mest i antal anmälningar var fickstöld (−17 %) samt inbrottsstöld i bostad, fritidshus med mera (−15 %).

Totalt anmäldes 17 000 bostadsinbrott under 2018. Det är en minskning med 5 510 anmälningar (−24 %), jämfört med 2017. Minskningen märks främst för anmälda inbrott i villa och radhus (−28 %), men även antalet anmälda lägenhetsinbrott minskade (−19 %).

Personrånen ökade dock till 6 890 anmälda brott (+11 %), medan antalet anmälda butiksrån minskade till 519 anmälda brott (−29 %).Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng