2020-04-27

Dataintrång ökar stress bland medarbetare

Cyberattacker påverkar de anställdas privatliv.

En ny rapport visar att 76 procent upplever att deras privata relationer påverkas av jobbstress och anställda blir ännu mer utsatta för stress när företaget utsätts för en cyberattack.

Cirka en tredjedel av de medarbetare som upplevt en cyberattack mot företaget de arbetar på uppger att de fick lida personligen på grund av attacken.  30 procent missade en viktig privat tillställning, 32 procent var tvungna att jobba nattetid till följd av attacken och 33 procent upplevde en generellt ökad stress till följd av den.

Givet det faktum att cirka vartannat företag utsätts för minst en cyberattack per år är det hög tid för företag att börja räkna in de anställdas stress när de beaktar de negativa konsekvenserna av en cyberattack, menar Kaspersky som ligger bakom rapporten.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan