2018-12-04

Datainspektionen granskar SL-kontrollanters kroppskameror

Datainspektionen ska undersöka hur SL har resonerat kring de personuppgifter som kommer att samlas in i samband med att biljettkontrollanter nu börjar att använda kroppskameror.

Datainspektionen drar nu igång en granskning av hur SL tänkt använda de kroppsburna kameror som på försök ska användas av biljettkontrollanterna i lokaltrafiken i Stockholm.

– Kroppsburna kameror som spelar in både bild och ljud kan fånga känsliga uppgifter och uppgifter som kanske inte är relevanta för syftet. Därför vill vi nu veta hur SL har resonerat kring lagligheten avseende de personuppgifter som kommer att samlas in, säger Nils Henckel som leder Datainspektionens granskning.

I ett första steg begär Datainspektionen in uppgifter från SL för att sedan göra en bedömning hur granskningen ska gå vidare.

Datainspektionen granskade förra året Polisens användning av kroppskameror och ansåg då att den borde regleras i egen lagstiftning.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng