2021-07-30

Cyberattacker mot företag ökar med 29 procent

Förutom en total ökning av antalet cyberattacker har ökningen av antalet ransomware-attacker under perioden varit mycket stor.

Enligt en ny rapport från Check Point Technologies har det globala antalet cyberattacker ökat med 29 procent under första halvåret 2021.

EMEA (Europe Middle-East and Africa) är den region där ökningen varit störst, 36 procent, medan den amerikanska kontinenten och APAC upplevt en ökning på 24 respektive 13 procent. Bara inom Europa var ökningen av antalet attacker 27 procent. I snitt drabbades verksamheter inom EMEA av 777 attacker per vecka och verksamhet.

Förutom en total ökning av antalet cyberattacker har ökningen av antalet ransomware-attacker under perioden varit mycket stor. Globalt ökade antalet ransomware-attacker mot företag med 93 procent under första halvåret 2021, jämfört med samma period förra året. Förutom att stjäla känslig information från verksamheter och hota att offentliggöra den om företaget inte betalar lösensumma, har de cyberkriminella också börjat kontakta verksamheters kunder och partner för att kräva lösen.

– Under första halvan av 2021 har cyberkriminella fortsatt att utnyttja att många anställda arbetar på distans, i större utsträckning utnyttjat Supply chain-attacker samt använt sig av attackmetoder som skapar maximal skada. Under årets början har cyberattackerna fortsatt att slå rekord. Dessutom har vi sett en enorm ökning av antalet ransomware-attacker med flera högprofilerade incidenter som Solarwinds, Colonial Pipeline, JBS och Kaseya. Framöver bör verksamheter vara medvetna om riskerna och se till att de har lämpliga lösningar som kan förhindra attackerna som drabbar dem, utan att det stör den normala verksamheten, säger Mats Ekdahl, säkerhetsexpert hos Check Point Software Technologies.

Check Point Software förutspår också att ransomware kommer att fortsätta öka under andra halvåret 2021, trots att bekämpningen av denna brottslighet har intensifierats. Det är också troligt att användningen av penetrationsverktyg kommer att öka, så att cyberkriminella kommer kunna anpassa sina attacker medan de pågår. Attacker som inte bara drabbar det primära målet utan får konsekvenser långt utanför den attackerade verksamheten bedöms också att öka, något som kräver en helt ny typ av säkerhetsstrategi, menar företaget.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng