2021-02-17

Butiksbrotten kvar på höga nivåer

Riksdagens beslut om att införa tillträdesförbudet är ett steg i rätt riktning men mer kommer att behövas, menar Svensk Handel.

Handlarnas problem med stölder, hot- och våldssituationer är fortsatt omfattande, menar Svensk Handel. Samtidigt finns stora geografiska skillnader, störst är butikernas utsatthet i Stockholm, Kalmar och Skåne.

Coronapandemin har inte bara påverkat försäljningen i handeln, även brottsligheten har förändrats. Under pandemins inledning ökade andelen stölder och hot till rekordhöga nivåer, för att sjunka under årets sista månader 2020.

– Under pandemins inledning ökade andelen hot- och våldssituationer i handeln markant. Minskad rörlighet i samhället påverkade även intäkterna för de kriminella, vilket skapade frustration. Med utökade restriktioner och färre besökare i butiken har många handlare upplevt att kriminaliteten minskat något, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

När Svensk Handel sammanställer siffrorna för helåret 2020 visar statistiken att brottsligheten mot handeln ligger kvar på höga nivåer. I genomsnitt var tredje butik (32 procent) utsattes för stöld den senaste veckan. Värst drabbade för stöldbrott var butiker i Stockholm, Kalmar och Uppsala.

När det kommer till utsatthet för hot eller våld från besökare eller kund är även här butikshandeln i Stockholm hårdast utsatt, följt av butiker i Södermanland och Skåne. För riket som helhet var i genomsnitt nästan var femte butik (18 procent) utsatt för hot eller våld den senaste månaden.   

– Förhoppningsvis blir siffrorna en väckarklocka för rättsvårdande myndigheter på de platser där handlarnas utsatthet är störst. På vissa håll är siffrorna akuta och måste ses som ett rop på hjälp, säger Per Geijer.

Svensk Handels Trygghetsbarometer sammanfattar även handlarnas totala brottsutsatthet i ett så kallat Säkerhetsindex som visar andelen butiker som drabbats av brott den senaste månaden. För helåret 2020 landar index på 41 procent, vilket är samma nivå som för år 2019. Motsvarande siffra för Stockholm var 55 procent.

– Tyvärr tvingas vi konstatera att brottsligheten ligger kvar på bekymmersamt höga nivåer. Riksdagens beslut om att införa tillträdesförbudet är ett steg i rätt riktning men mer kommer att behövas. Fortfarande är rättsväsendets attityd mot butiksbrotten alldeles för lam, säger Per Geijer.

Undersökningen visar också att livsmedelshandeln, elektronikbutiker och kiosker är de delbranscher i handeln som oftast utsätts för brott.

Trygghetsbarometern genomförs varje kvartal och under 2020 besvarades undersökningen av totalt 2 465 företag.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng