2018-08-07

Brandforskare: ”Hög tid att Sverige kartlägger sårbara områden”

Brandforskaren Enrico Ronchi har haft i uppdrag av att kartlägga hur såväl Kanada som USA kan minska sin sårbarhet för skogbränder, i första hand hur skador på människor och bebyggd miljö kan förebyggas. Men i Sverige har intresset varit svalare.

– Det är hög tid att också Sverige gör en ordentlig kartläggning av vilka områden som är extra sårbara för bränder. Det här steget saknas delvis idag och leder bland annat till att det blir svårare att köpa in och allokera resurser på bästa sätt, säger han.

Förra året skrev han och några kollegor ett öppet brev till EU om behovet av mer forskning, vilket plockades upp av vetenskapstidskriften Nature.

Kanadas förfrågan kom efter att landet tvingades evakuera nästan 100 000 personer i maj 2016.

– Där vill vi inte behöva hamna. Men i Sverige finns många mindre orter som gränsar till skogen, så på så sätt är vi utsatta, säger Enrico Ronchi.

Hans intryck är att pågående räddningsinsatser överlag fungerar bra, men hade förmodligen fungerat ännu bättre om en sådan här gedigen förståelse av känslighetsgraden av marker, infrastruktur och byggd miljö hade funnits.

I en sådan är det ett pussel av olika perspektiv som behöver läggas:

– En ort blir kanske inte ligger kloss intill skogen, men har bara en väg att ta sig därifrån och blir därför plötsligt betydligt känsligare än grannbyn som ligger närmre. Evakuering kan försvåras av att vägarna rökfylls. Det hände nu senast i Grekland. I så fall behöver folk räddas via havet eller med hjälp av flyglyftning.

I sin forskning, som han gjort tillsammans med forskare från brittiska Imperial College och National Research Council i Kanada, har han utvecklat ett redskap som möjliggör zonindelning av mer eller mindre utsatta områden utifrån flera variabler, inte endast enstaka, såsom tidigare var fallet.

Det finns även annan forskning i framförallt länder där frågan varit på den politiska agendan längre än i Sverige, utöver nämnda Kanada och USA även Australien och Sydeuropa inklusive hans tidigare hemland Italien.

– Men fortfarande är det en hel del vi inte vet. Exempelvis behöver vi en djupare förståelse för hur branden sprids. Vi behöver också lära oss mer om hur människor reagerar och tar till sig instruktioner i sådana här stressade lägen och hur de därför bäst bör utformas. Vi har också begränsad kunskap om hur folk kör när vägarna är rökfyllda, vilket gör att vi inte vet hur lång tid en evakuering kan ta, säger han.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan