2022-06-16

Bränder upptäcks med satellitdetektion

MSB har tillsammans med SMHI, räddningstjänster och länsstyrelser utvecklat möjligheten att tidigt upptäcka bränder i naturen med hjälp av satelliter. Redan under denna säsong har bränder upptäckts med hjälp av satelliterna.
– På så sätt ökar möjligheten till en snabb och effektiv räddningsinsats, säger Leif Sandahl på MSB.

MSB och SMHI har tillsammans utvecklat möjligheten till tidig upptäckt av bränder i naturen med hjälp av satelliter. Potentialen för tekniken är, precis som skogsbrandbevakande flygplan, störst i glesbygd där sannolikheten till upptäckt är mindre från människor.

– Redan under denna säsong har bränder upptäckts med hjälp av satelliterna. Den 9 maj detekterades en brand i Kosta i Lessebo kommun i Småland cirka 30 minuter innan larm inkom på annat sätt. I den insatsen aktiverades även två helikoptrar för brandkämpning från MSB, säger Leif Sandahl, handläggare på enheten för naturolyckor och beslutsstöd på MSB.

Satellitdetektionen har under våren 2022 driftsatts i det redan befintliga systemet "Brandrisk skog och mark" som används av flera aktörer. Där kan användarna få en överblick över detektioner och notiser skickas också till kommunala räddningstjänster. Utveckling pågår fortsatt för att detektionerna i framtiden ska generera larm direkt till räddningstjänsten via SOS Alarm. SOS Alarm inhämtar underlag för åtgärdsplaner vid larm/detektioner från räddningstjänsterna under hösten 2022. Implementeringen beräknas vara klar under senhösten 2022.

Så fungerar satellitdetektion

Bevakningen sker med hjälp av två satelliter som används med ett möjligt tidsfönster mitt på natten cirka kl. 00-04 och mitt på dagen cirka kl. 12-16. Satelliterna passerar Sverige vid lite olika tidpunkter varje dag. Potentialen för tekniken är, precis som med de skogsbrandbevakande flygplanen, störst i glesbygd där sannolikheten till upptäckt är mindre från människor.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng