2021-03-30

Brå: Dystert mordrekord

Det begicks 124 mord i Sverige under 2020, varav 48 med skjutvapen. Det är det högsta antalet under hela 2000-talet.

Brå publicerar nu den slutliga statistiken över konstaterade fall av dödligt våld för 2020. 124 mord innebär en ökning med 13 fall jämfört med 2019. En stor del av ökningen kan härröras till region Stockholm som hade 11 fall fler 2020 jämfört med 2019, även region Öst hade fler fall (+ 6 fall) medan region Mitt hade färre fall (-5 fall).

De senaste sex åren (2015–2020) har antalet fall av dödligt våld fluktuerat mellan 106 och 124 fall per år. Det är en högre nivå jämfört med tidigare år (2002–2014), som utmärks av större variationer, kring en nivå mellan 68 och 111 fall per år.

Av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020 var offret en kvinna eller flicka i 25 fall (lika många som 2019), och en man eller pojke i 99 fall, vilket var 13 fall fler än 2019.

Merparten av det dödliga våldet, 90 procent (112 fall), drabbade personer som var 18 år eller äldre. Resterande 10 procent (12 fall) avsåg personer under 18 år. Av de vuxna offren var 23 kvinnor och 89 män.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 17 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2020, vilket var ett (1) fall färre än 2019.

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2020 uppgick till 13 fall, vilket var 3 fall färre än 2019. För manliga offer i en parrelation uppgick antalet till 4 fall, vilket var 2 fler än 2019. För de kvinnliga offren utgjorde dödligt våld i en parrelation drygt hälften (52 %) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld mot kvinnor, medan motsvarande andel för män i en parrelation var 4 procent.

År 2020 användes skjutvapen i 48 fall av dödligt våld, vilket var 3 fall fler än 2019. Andelsmässigt uppgick det dödliga skjutvapenvåldet till 39 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld 2020.

Av de 48 fallen av dödligt våld där skjutvapen användes under 2020, skedde 33 fall i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Merparten av dessa, 23 fall, härrör till region Stockholm, medan 4 fall härrör till region Väst och 6 fall härrör till region Syd.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng