2023-03-27

Brå: Åtal tar längre tid

Brottsmisstankar som fick ett beslut om nedläggning hade en mediantid på 29 dagar från inledd förundersökning till beslut om nedläggning, vilket var en minskning med 4 dagar jämfört med året innan. Foto: Patrik Svedberg

Mediantiden från att en brottsmisstanke registreras till beslut i åtalsfrågan var 64 dagar under 2021. Det är en dag långsammare än 2020.

Brås färska statistik för genomströmningstider belyser tidsåtgången mellan olika steg i brottmålsprocessen vid handläggning av brott och skäliga brottsmisstankar.

För samtliga brottsmisstankar som registrerades 2021 var mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan 64 dagar. Det är 1 dag långsammare än mediantiden för de brottsmisstankar som registrerades året innan.

Huvuddelen av tiden gick åt till förundersökningen (mediantid 54 dagar). Brottsmisstankar inom tillgreppsbrott hade kortast mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan (29 dagar). De hade även kortast mediantid från inledd förundersökning till slutredovisning (24 dagar), och tillsammans med narkotikabrott kortast tid från slutredovisning till beslut i åtalsfrågan (3 dagar).

Brottsmisstankar rörande förmögenhetsbrott hade längst mediantid från registrering till beslut i åtalsfrågan (115 dagar). Brottsmisstankar som fick ett beslut om nedläggning hade en mediantid på 29 dagar från inledd förundersökning till beslut om nedläggning, vilket var en minskning med 4 dagar jämfört med året innan.

Genomströmningstiderna var generellt längre för brottsmisstankar mot ungdomar (15–17 år). Från registrering till beslut i åtalsfrågan var mediantiden 84 dagar och från inledd förundersökning till slutredovisning 73 dagar.

Mediantiden från registrering till beslut i åtalsfrågan för brottsmisstankar mot ungdomar var oförändrad sedan 2020. Jämfört med 2015 har mediantiden dock ökat med 11 dagar.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng