2022-07-19

Brå: Antalet brott minskar

Under första halvåret 2022 anmäldes 6 procent färre brott än under motsvarande period 2021.

Antalet anmälda brott under första halvåret 2022 minskade med sex procent jämfört med motsvarande period 2021, visar ny statistik från Brå. Bedrägeribrott och inbrott är exempel på brott som minskat.

Under första halvåret 2022 anmäldes totalt 685 624 brott, vilket var 6 procent färre än under motsvarande period 2021. Förutom stöld- och tillgreppsbrott, som i stort var oförändrat, minskade antalet anmälda brott för samtliga övriga brottskategorier under första halvåret 2022 jämfört med första halvåret 2021. Minskningarna låg i intervallet -1 procent (övriga brott) till -15 procent (skadegörelsebrott).

De anmälda bostadsinbrotten minskade med 603 brott (−11 procent), till 5 130 anmälda brott. Av dessa uppgick villainbrotten till 2 563 brott, vilket var en minskning med 245 brott (−9 procent), och lägenhetsinbrotten till 2 567 brott, en minskning med 358 brott (−12 procent).

Under det första halvåret 2022 anmäldes 90 311 bedrägeribrott. Det var en minskning med 6 561 brott (−7 procent) jämfört med första halvåret 2021.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng