2021-12-17

Bluffbolagen som drabbar flest företag

Klagomålen består bland annat i att kunder faktureras fel belopp, får flertalet fakturor samtidigt, debiteras felaktiga påminnelseavgifter samt att det är svårt att nå kundtjänst.

De företag som drog på sig flest klagomål under november var Famora Foods (kapat namn) Förvaltningsel och Axilia Energy enligt Svensk Handel.

Famora Foods publicerades på Varningslistan under oktober 2021. Fabricerade fakturor skickades ut till livsmedelshandlare i hela Sverige i Famora Foods namn. Fakturorna är falska och Famora Foods har inget med utskicket att göra.

Förvaltningsel publicerades på Varningslistan i juni 2020. Säljare från företaget ringer upp och erbjuder billigare el och samfakturering för att göra det lättare för kunden. Säljaren är väldigt påstridig under själva avtalsinspelningen så många känner sig överkörda, och när fakturan kommer är priset högre än vad man var överens om. Företagare har även lurats in i avtal via sms-signering. Under pågående samtal har man skickat ett sms med en länk där man hänvisat kunden att gå in och läsa mer om avtalet. Det har sedan visat sig att godkännandet av länken i stället använts som en signering av avtal.

Klagomålen består bland annat i att kunder faktureras fel belopp, får flertalet fakturor samtidigt, debiteras felaktiga påminnelseavgifter samt att det är svårt att nå kundtjänst. Företaget har dessutom börjat skicka ut meddelanden till samtliga kunder som de ligger i tvist med att en ansökan om betalningsföreläggande har lämnats in till Kronofogden. Något som inte verkar stämma när man sedan kontaktar Kronofogden.

Kunder som sedan tidigare har pågående tvister med antingen Förvaltningsel eller Svensk El får nu information om att dessa påstådda avtal ska tas över av Axilia Energy. Något som också bekräftas i text på fakturorna samt vid kontakt med kundtjänst.

Förutom att Axilia Energy har tydliga kopplingar till sedan tidigare nämnda publicerade bolag består klagomålen i att kunder faktureras fel belopp, får flertalet fakturor samtidigt, debiteras felaktiga påminnelseavgifter samt att det har svårt att nå kundtjänst, menar Svensk Handel.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng