2022-10-20

Beredskapsmyndigheterna samlades

Flera myndighetschefer lyfte särskilt hur viktigt det är med säkra kommunikationer och informations- och cybersäkerhet i en digitaliserad verksamhet.

I veckan samlades myndighetscheferna för landets 60 beredskapsmyndigheter till ett första högnivåmöte inom det nya beredskapssystemet som kom på plats den 1 oktober. Även Försvarsmakten deltog i mötet, som är ett led i samordningen kring bygget av ett modernt civilt försvar.

Mötet inleddes med en diskussion för att spegla myndigheternas åtgärder här och nu med anledning av omvärldsläget.

Beredskapsmyndigheterna arbetar fokuserat för att kunna möta allvarliga kriser eller en snabb eskalering av läget. Många sektorer är beroende av varandra och myndigheterna lyfte även arbetet som görs för att kroka arm mellan olika områden, över myndighetsgränser och ansvarsområden.

– Alla beredskapsmyndigheter är på banan och vissa har kommit långt. Mycket är på plats för att samhället ska kunna stå emot allvarliga störningar och kunna stödja Försvarsmakten vid höjd beredskap, det vill säga krig eller krigsfara, konstaterar generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som ledde mötet.

Flera myndighetschefer lyfte särskilt hur viktigt det är med säkra kommunikationer och informations- och cybersäkerhet i en digitaliserad verksamhet.

MSB har en samordnande uppgift för att stödja utvecklingsarbetet som alla 60 beredskapsmyndigheter driver, 21 länsstyrelser och 39 myndigheter med olika uppgifter i beredskapssystemet.

Många myndigheter har eller kommer att involvera branschorganisationer och ledande företag i arbetet, och några nämnde vikten av gränsöverskridande samarbeten för att kunna använda tillgängliga resurser effektivt. Exempel på åtgärder för att på kort varsel åtgärda sårbarheter nämndes också.

– Det vi gör nu, tillsammans, lägger grunden för ett modernt civilt försvar, och det brådskar. Den senaste tidens händelser i vår närmiljö understryker allvaret. Vi kommer att behöva prioritera i befintlig verksamhet och på flera områden behövs stora satsningar. Det är också viktigt för myndigheter och företag att ha med beredskapshänsyn i sin grundläggande planering, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Mötet handlade även om de förslag till åtgärder som MSB fått i uppdrag att samordna, både för att lyfta Sveriges beredskapsförmåga på tre års sikt, det vill säga inom ramen för den nya regeringens första budgetförslag – samt på längre sikt. Regeringsuppdraget ska slutredovisas den 1 november.

Utmaningar som myndigheterna lyfte på mötet kommer att finnas med i rapporten till regeringen. Det gäller exempelvis behovet av säkra kommunikationer, behov av en sammanhållen strategi för personal- och kompetensförsörjning inom it- och beredskapssektorn och vikten av cybersäkerhet samt ett gott säkerhetsskydd.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng