2023-03-07

Bättre belysning: 14 procent färre brott

Stölder, inbrott och skadegörelse minskar vid förbättrad utomhusbelysning.

Förbättrad utomhusbelysning kan fungera brottsförebyggande. Det visar en metastudie från Brå.

Belysningsförändringar är effektiva och billiga, men inget universalmedel, anser Brå som har delfinansierat och publicerat två internationella metastudier om huruvida förändrad utomhusbelysning fungerar som brottsförebyggande åtgärd. Resultaten som kommer fram i rapporten visar att belysningsåtgärderna sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande brottsminskningar. Ser man på var och en av de 17 studier som ingick i den statistiska metaanalysen var det i 12 av dem som brottsligheten minskade mer i experiment­områdena än i kontrollområdena. Jämfört med andra platsinriktade åtgärder menar man att metoden inte är negativt ingripande, är mindre socialt exkluderande och är mindre utmanande mot människors fri- och rättigheter.

Metastudien samlar resultat från de starkaste effektmätningarna under de senaste dryga 50 åren och visar att belysningsåtgärderna sammantaget gett statistiskt signifikanta brottsförebyggande brottsminskningar på 14 procent i experimentområdena jämfört med i kontrollområdena. Det finns alltså fog för att säga att förbättrad belysning kan fungera brottsförebyggande, menar Brå.

De främsta effekterna syns på egendomsbrott, som exempelvis stölder, inbrott och skadegörelse. Sammantaget finns dock inte någon signifikant effekt på våldsbrott, som exempelvis misshandel och personrån.

Författarna menar att den viktigaste orsaken bakom de positiva effekterna inte är en uppfattad ökad upptäcktsrisk på grund av själva belysningen. I stället ser man resultaten som ett stöd för att den brottsförebyggande effekten hänger samman med att åtgärden ingår i ett ökat omhändertagande av platsen som genererar ökad informell social kontroll, vilket i sin tur antas påverka presumtiva lagbrytare till att i större utsträckning undvika att begå brott på platsen.

”Resultaten signalerar att förbättrad belysning mycket väl kan vara en bra åtgärd för att förebygga brott, men att det inte är ett universalmedel. Val av åtgärd måste föregås av en analys av problemet och ta hänsyn till varje situations specifika förutsättningar”, skriver Brå.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng