2022-07-27

”Bankerna kan göra mer för att minska bedrägerierna”

Bankerna kan göra betydligt mer för att försvåra eller begränsa möjligheterna för bedragarna att föra över pengar från brottsoffren, menar Villaägarnas Riksförbund.

Brottsvinsterna från telefonbedrägerier, så kallade vishingbedrägerier, ökade med 118 procent under år 2021 jämfört med 2020. Bankerna kan göra mer, menar Villaägarnas Riksförbund.

”Bankerna kan göra betydligt mer för att försvåra eller begränsa möjligheterna för bedragarna att föra över pengar från brottsoffren, när bedragarna väl har tagit sig in på bankkontona”, skriver Ulf Stenberg, chefsjurist Villaägarnas Riksförbund.

Han menar att om de belopp som bedragarna kommer över krymper, blir också den här typen av brottslighet mindre attraktiv.

Villaägarna har låtit ta fram förslag till åtgärder, varav vissa förekommer redan nu bland bankerna. Ska säkerheten tas till en högre nivå, behövs dock ett allmänt genomslag för dessa åtgärder, menar Ulf Stenberg.

Villaägarnas riksförbunds förslag:

  • Krav på signering när en ny betalningsmottagare läggs till
  • Krav på ytterligare bevis för att du är du vid betalningar utöver visst belopp, vid utfärdande av nytt BankID och vid högrisktransaktioner.
  • Fördröjning vid överföring av medel från sparkonto.
  • SMS eller push-notiser vid transaktioner med högre risk.
  • Genom ytterligare analys av kundens transaktionsmönster och normala betalflöden kan man hitta fler avvikande transaktioner och fördröja eller kräva ytterligare verifiering av dessa.
  • Begränsa funktionalitet och beloppsgränser baserade på tid på dygnet, alternativt fördröja vissa transaktioner tills en banktjänsteman hunnit verifiera att uppdraget ser rimligt ut.
  • Utbilda bankkunderna rörande säkerhet och hur man undviker bedrägerier.
  • Gör det möjligt för kunder, som vill ha högre säkerhet att välja till säkerhetshöjande åtgärder.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng