2022-07-06

”Årets sommarplåga är brott mot företag”

De återkommande undersökningar som Företagarna gör visar att andelen företagare som blir utsatta för brott ökar, och att färre företagare än någonsin anmäler brotten – hopplösheten inför att anmäla gäller särskilt bland företagare verksamma på landsbygden, skriver organisationen

I de fal då företagare anmält brott är det 5 procent som uppger att polisens arbete ledde till att brottet klarades upp. 83 procent av ärendena lades ner direkt.

”Signalen till de kriminella aktörerna är tydlig: det är närmast riskfritt att begå vardagsbrott i form av inbrott, stölder och bedrägerier riktade mot företag”, skriver Magnus N:son Engelbäck, regionchef Företagarna syd, och Pontus Lindström, expert brott mot företag på Företagarna.

De påpekar även att 8 av 10 företagare uppger att kostnaden för brottsförebyggande åtgärder har ökat, till exempel skyddsglas, kameror, larm och väktare.

”För att brottsutsatta företagare ska få tillbaka förtroendet för Sverige som rättsstat och själva börja anmäla brotten till polisen igen, krävs också en nolltolerans mot all form av vardagsbrottslighet”, avslutar Engelbäck och Lindström.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng