2019-06-03

Antalet stulna e-postkonton har ökat kraftigt

Antalet stulna e-postkonton har ökat kraftigt, menar IT-säkerhetsföretaget Barracuda Networks i en studie. Tre av tio undersökta företag fick under mars 2019 sina Office 365-konton hackade, enligt studien.

Undersökningen visar även att hackarna i cirka en tredjedel (34 procent) av fallen anger nya regler för e-posten för att på så vis försöka radera spåren av intrånget. När hackarna fått tillgång till e-postkontot visar studien att de ofta avvaktar med den fortsatta attacken. I stället övervakar de medarbetarnas beteende och lär sig exempelvis vilka signaturer som används och hur företagets ekonomiska transaktioner genomförs.

– Genom att avvakta och verka i det fördolda kan den fortsatta attacken planeras för att ge maximal utväxling, kommenterar Peter Gustafsson, ansvarig för Barracuda Networks i Norden.

I en del fall har kontostölderna gjorts med hjälp av information från tidigare dataintrång. De omfattande stölderna är också möjliga eftersom många använder allt för enkla lösenord eller samma lösenord i flera olika sammanhang.

Teknik, utbildning och rapportering är motmedel

Bara under den aktuella månaden skickades över 1,5 miljoner e-postmeddelanden med spam och farlig kod från de hackade Office 365-kontona.

– Globalt använder redan över hälften av företagen Office 365 och antalet stiger snabbt. Ett stulet e-postkonto kan snabbt ge tillgång till ytterligare företagsinformation och blir på så vis en ingång för cyberkriminella. Därför är det väldigt viktigt att höja säkerhetsmedvetandet långt ut i leden. När en så här stor andel drabbas av kontostölder räcker det inte med teknik som motmedel. Utbildning och rapportering måste också vara en del av paketet, säger Peter Gustafsson.

Microsoft är hackarnas favorit

Cyberkriminella använder ofta så kallad domän-spoofing som en metod för attacker. Det innebär att de förfalskar avsändaradressen och ger intrycket av att e-postmeddelandet kommer från en legitim avsändare. Microsoft är särskilt populärt i dessa sammanhang och används enligt Barracudas studier som avsändare i en tredjedel av alla e-postattacker.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan