2018-02-15

Annette Carnhede ny ordförande för Stiftelsen Tryggare Sverige

Annette Carnhede tar över som ny ordförande för tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige.

Annette Carnhede tar över som ny ordförande för tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Annette har tidigare suttit som ledamot i stiftelsens styrelse, och är därför väl insatt i verksamheten.

Stiftelsen Tryggare Sverige är en tankesmedja vars syfte är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

– Jag tycker att det uppdrag som tilldelats mig är hedrande och uppmanande. Jag hoppas att min erfarenhet kan komma till nytta för stiftelsen och ser fram emot ett gott samarbete med dess kompetenta medarbetare, säger Annette Carnhede.

Annette har genom sitt yrkesliv arbetat för ett öppet och inkluderande samhälle samt lyft betydelsen av att samhället måste ha en hög rättssäkerhet. Vidare har hon en lång erfarenhet från svensk statsförvaltning, bland annat genom hennes tidigare yrkesliv som inbegriper uppdrag som ordförande i fackförbundet ST. Hon har därför en djup kunskap kring hur det offentliga Sverige fungerar och hon ser nu fram mot att få en ännu tydligare roll i stiftelsens arbete.

– Min vision är att stiftelsen ska vara den aktör i Sverige som vidgar debatten runt trygghetsfrågorna. Utifrån forskning och praktisk erfarenhet ska vi föra diskussionen långt längre än den valretoriska populismen, menar Annette.

I samband med att Annette tillträder kommer stiftelsens tidigare ordförande, Karl-Åke Pettersson, att fortsätta som ledamot i styrelsen.

– Jag vill tacka alla som bidragit till vår verksamhet på olika sätt under dessa tio år. Inte minst alla ni som deltagit under våra snart hundra debattkvällar, och därigenom ökat vår kunskap om bland annat hur myndigheter fungerar och inte fungerar. Jag är mycket glad över att Annette accepterat detta uppdrag, och med hennes långa erfarenhet kommer hon kunna bidra till att föra stiftelsens arbete framåt, säger Karl-Åke Pettersson.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng