2019-07-15

757 000 brott anmälda brott under första halvåret 2019

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är 1 procent fler än under motsvarande period föregående år.

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757 000 brott, vilket är 1 procent fler än under motsvarande period året innan. Den kategori av anmälda brott som ökade mest i antal under första halvåret 2019 var bedrägeribrott. Inom kategorin utgjorde kortbedrägerier och identitetsbedrägerier två tredjedelar av de anmälda brotten.

Den kategori av anmälda brott som minskade mest i antal första halvåret 2019 var stöldbrott. Inom kategorin var fickstöld och bostadsinbrott de brottstyper som minskade mest under det första halvåret 2019.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng