2022-08-09

AI-system förutsäger var brott äger rum

Forskarna använder historiska data om våldsbrott och egendomsbrott från Chicago för att testa modellen, som upptäcker mönster över tid i blocken och försöker förutsäga framtida händelser.

Amerikanska forskare har utvecklat ett AI-system, som med hjälp av historiska data kan förutsäga ny brottslighet en vecka innan det inträffar. Systemet har rätt nio gånger av tio vad gäller var framtida brott sker med en precision på drygt 300 meter.

AI-systemen är utvecklade av data- och samhällsforskare från Chicagos universitet, skriver Illustrerad vetenskap. Algoritmerna i AI-systemet har matats med offentlig data om brott som har skett i utvalda bostadsområden i Chicago mellan 2014 och 2016.  Det har sedan testats i Austin och Los Angeles och fem andra amerikanska städer med samma resultat. 

Städerna delas in i block med storleken av sju fotbollsplaner. Forskarna använder historiska data om våldsbrott och egendomsbrott från Chicago för att testa modellen, som upptäcker mönster över tid i blocken och försöker förutsäga framtida händelser.

Det nya verktyget står i kontrast till tidigare modeller för förutsägelse, som skildrar brott som kommer från "hotspots" som sprider sig till omgivande områden.Ett sådant tillvägagångssätt tenderar att missa den komplexa sociala miljön i städerna, såväl som förhållandet mellan brott och effekterna av polisens arbete, vilket lämnar utrymme för partiskhet, enligt rapporten.

– Det är svårt att hävda att partiskhet inte finns där när människor sätter sig ner och bestämmer vilka mönster de kommer att titta på för att förutsäga brott eftersom dessa mönster i sig inte betyder någonting, säger Ishanu Chattopadhyay, biträdande professor i medicin vid University of Chicago och senior författare till studien.

 Men nu kan du ställa komplexa algoritmfrågor som: "Vad händer med frekvensen av våldsbrott om egendomsbrotten ökar?", säger han enligt Bloomberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng