2022-12-11

85 procent av större svenska företag på väg mot Zero Trust

Mer än hälften av företagen (59 %) tror att medarbetarna framöver helt eller delvis kommer arbeta på distans.

En ny undersökning från Zscaler visar att 85 procent av svenska företag med över 3 000 anställda nu använder eller planerar att införa den arkitektur för IT-säkerhet som kallas Zero Trust. Många svenska företag vill särskilt använda Zero Trust-lösningar för att underlätta för hybridarbete.

Zero Trust är en arkitektur för IT-säkerhet som innebär att det inte går att lita på vare sig användare, enheter eller applikationer, utan att allt måste kontrolleras. Zscaler visar nu i en undersökning att mer än två tredjedelar av svenska IT-chefer (73 procent) ser Zero Trust som nödvändigt för att genomföra den senaste tekniken, inklusive att flytta sin IT till molnet och att ge fjärråtkomst till applikationer. Detta är teknik som behövs för att möjliggöra det hybridarbete som fick ett brett genomslag under pandemin.

Mer än hälften av företagen (59 %) tror att medarbetarna framöver helt eller delvis kommer arbeta på distans. Denna siffra är den samma i såväl Sverige som i alla andra undersökta länder i studien. Samtidigt är det dock bara en av fem (20 %) av de svenska företagen som har en Zero Trust-baserad infrastruktur på plats. Ytterligare nära hälften (46%) av företagen har nu planer på eller är redan på väg att införa sådana lösningar. 

Många menar att behovet av Zero Trust-arkitektur är stort, vilket bland annat märks genom att över hälften (55 procent) av de tillfrågade säger att VPN och perimeterbaserade brandväggar inte är tillräckliga skydd mot cyberattacker. 

Att införa en Zero Trust-baserad hybridarbetsplats är inte bara bra för säkerheten. När företagen fick frågan om varför de vill införa Zero Trust, svarade mer än hälften (52 %) att det blir möjligt att göra tillgången till nätverk, applikationer och data likadan överallt. 46 procent vill förbättra produktiviteten genom att ta bort accessproblem och 39 procent vill göra så att medarbetare får tillgång till applikationer och data från privata mobiler och andra enheter. Säkerheten som följer av Zero Trust-arkitekturen ses alltså som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna vara produktiva. 

– Det är lovande att många verksamheter idag är på väg att införa Zero Trust. Detta är verkligen en stark trend nu, säger Nathan Howe, VP för Emerging Tech, 5G på Zscaler.

Den vanligaste orsaken till att det är svårt att införa ny teknik varierar mellan olika länder. I Sverige är den största utmaningen att strategiska affärsbeslut kommer i vägen för införanden av ny teknik (28%), följt av bristande visioner kring ny teknik (24 %). På tredje plats kom oron för att ny teknik inte är tillräckligt säker (21%), vilket dock internationellt är den allra vanligaste orsaken (30%). Här skiljer alltså Sverige ut sig.

Det kanske därför inte är en överraskning att bara 21% av de svenska IT-cheferna känner sig säkra på att verksamheten utnyttjar sin molninfrastruktur fullt ut. Bland de vanligaste utmaningarna finns den höga komplexiteten hos nätverket (säger 31 %), att det är brist på expertis på att migrera till molnet (26 %), svårigheter med fjärraccess till industriella system och enheter (23 %), frågetecken om integritet (23 %) samt utmaningar ifråga om molnsäkerheten (23 %). 

Resultaten baseras på svar från 1 900 beslutsfattare på IT-avdelningar på stora företag med mer än 3 000 anställda över hela världen. Beslutsfattarna som inkluderades skulle också ha börjat migrera applikationer och tjänster till molnet. Av de som svarade var 100 från Sverige.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng