2020-04-28

5G – snart ett nytt säkerhetshot

Snabbare, mer data och mycket fler uppkopplade enheter – 5G ger många möjligheter men påverkar också hotbilden.

Under 2020 kommer utbyggnaden och utvecklingen av nästa generationens mobilnät – 5G – att påbörjas. Antalet uppkopplade prylar och mängden data ökar snabbt. Säpo menar att teknikutvecklingen, där 5G är ett exempel, innebär ”särskilda utmaningar i möjligheterna att möta interna och externa hot mot nationell säkerhet, terrorism och grov kriminalitet.”

5G kommer ge kraftigt ökade hastigheter – och blir upp till 20 gånger snabbare än dagens 4G-nät. Så kallade svarstider – det vill säga till exempel fördröjningen när du försöker spela upp ett högupplöst videoklipp på din telefon – kommer i princip att försvinna. Det blir också enklare att göra saker i realtid och 5G möjliggör en kraftig ökning av IoT (Internet of Things) där mer eller mindre allt kan kopplas upp.

Problemet är att den stora mängden enheter och ökad insamling av data ökar risken för cyberattacker. Större bandbredd innebär det blir mer attraktivt att göra Ddos-attacker där förövaren bryter sig in i uppkopplade enheter för att sedan attackera.

Säpo noterar att alla sektorer i samhället från myndigheter och verksamheter till sjukvård och industrier, samt media och privatpersoner kommer att vara uppkopplade då fler och fler säkerhetskänsliga verksamheter är beroende av informationssystem och digital infrastruktur.

Främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige har intensifierats på senaste år enligt Säpo. Samtidigt har förutsättningarna för främmande makts underrättelseinhämtning förändrats bland annat genom den snabba teknikutvecklingen. Och där ingår 5G. Säpo skriver att: ”Regeringen har gjort bedömningen att det framtida 5G-nätet kommer att vara en kritisk infrastruktur för Sverige, det vill säga att det kommer ha ett högt skyddsvärde. Staten måste därför ta höjd för förändringar i säkerhetsläget och säkerställa kommunikationslösningar som inte är beroende av eller kan påverkas och styras av främmande makt.” 

Säpo och Försvarsmakten har tagit fram ett antal principer som utgör ett underlag för hur Säkerhetspolisen och Försvarsmakten anser att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng