2021-10-08

4 av 10 handlare utsatta för brott senaste månaden

Utsattheten bland handlare på vissa platser runt om i Sveriges är fortsatt stor.

Nästan var tredje handlare har utsatts för en stöld den senaste veckan och en av fem drabbades av hotfullt beteende den senaste månaden. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att drygt 4 av 10 handlare varit brottsutsatta den senaste tiden.

Svensk Handels Säkerhetsindex, som sammanfattar andelen brottsutsatta handlare den senaste månaden, minskar det tredje kvartalet från 45 till 41 procent.  

– Brotten mot handeln minskar i denna mätning, men trenden är tydlig. Vi ser en stadig ökning under en längre tid. Det är givetvis glädjande att färre handlare utsatts för brott den senaste tiden men vi ska vara försiktiga med att dra stora växlar på nedgången. På många håll är brottsligheten handelns största utmaning, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Framför allt är det andelen handlare som drabbades av stöld den senaste veckan som minskat, från 38 till 29 procent.

– Historiskt har vi sett en minskning av brott under sommarmånaderna. Minskat resande i ljuset av pandemin kan också ha hållit vissa av de utländska stöldligorna borta, säger Per Geijer. 

Utsattheten bland handlare på vissa platser runt om i Sveriges är dock fortsatt stor. Under det senaste kvartalet har Svensk Handel fått in oroväckande rapporter om att butiker har stängt igen delar av verksamheten som en direkt följd av brottsligheten.

– När en handlare tvingas stänga ner sin posthantering på grund av upprepade brott skickas en farlig signal om att kriminaliteten har vunnit. På vissa platser har brottsligheten gått så pass långt att företagare ställer sig frågan om de kan vara kvar. Det gör mig djupt oroad, säger Per Geijer.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng