2021-02-03

250 miljoner per år till utsatta områden

Regeringen har avsatt 250 miljoner kronor per år i en treårig satsning på sociala insatser i utsatta områden. Syftet är att komplettera och förstärka kommunernas verksamheter inom det brottsförebyggande området.

Regeringen gav i december 2020 Socialstyrelsen ett uppdrag att administrera, fördela och följa upp statsbidrag för sociala insatser i utsatta områden. Satsningen omfattar 250 miljoner kronor per år 2021–2023.  För 2021 fördelas pengarna till 26 kommuner.

Medlen kan användas till insatser som kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brottsförebyggande arbetet. Det kan till exempel handla om fler fältarbetare eller motsvarande på kvällar och helger, liksom olika former av strukturerad samverkan mellan skola, socialtjänst och polis.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng