2021-10-25

220 000 svenska företag utsatta för ID-kapning

Bara i fjol drabbades hela 130 000 företag av ID-kapningar.

Drygt var femte företag i Sverige har någon gång utsatts för ID-kapning eller försök till ID-kapning. Lågt räknat motsvarar det 220 000 företag och bland dem uppger 22 procent att det sker varje månad och 12 procent varje vecka.

Bara i fjol drabbades hela 130 000 företag av ID-kapningar. Stora företag är extra utsatta. Bland de med 50 till 250 anställda uppger hela 55 procent att de utsatts för en ID-kapning eller försök till ID-kapning. Bland de drabbade uppger 22 procent att det sker någon eller några gånger per månad, 12 procent att det sker på veckobasis och 2 procent att de utsätts dagligen. 13 procent uppger att de utsattes under fjolåret. 

– Siffrorna är tyvärr allt annat än förvånande. Den här typen av brottslighet har blivit en industri och det är inte svårt att förstå varför. Kostnaden för de kriminella är liten och även om de drabbade väljer att polisanmäla så leder det sällan till att brotten utreds och i princip aldrig till en fällande dom, säger Carl Henric Holmberg, Sverigechef Mysafety Försäkringar. 

ID-kaparna använder sig framförallt av tre metoder: bluffakturor, vd-brev eller någon form av phishing-försök (även kallat ”nätfiske”, där bedragarna försöker lura till sig personliga uppgifter via till exempel. SMS, e-post eller hemsidor som ser ut att tillhöra en bank, myndighet eller liknande). Bland de företag som uppger att de drabbats av en fullbordad ID-kapning är vd-brevet den enskilt vanligaste (32 procent) metoden. 19 procent utsattes för phishing och 14 procent mottog bluff-fakturor. I år kan vi också se att ingen uppger att de drabbats av skimming (när någon stjäl eller olovligen använder företagets kontokortsuppgifter). I fjol uppgav 10 procent att de utsatts för det. 

Bland de svarande företag som uppger att de drabbats av en fullbordad ID-kapning valde knappt hälften, 46 procent, att polisanmäla det inträffade. Undersökningen visar alltså att mörkertalet kring ID-kapningar i officiell brottsstatistik är stor. En betydande anledning till att så få anmäler är att förtroendet för polisen är lågt. 48 procent av företagarna uppger att de har lite eller inget förtroende för att polisen kan hjälpa till vid en ID-kapning. 

– Det är en mycket oroande utveckling att förtroendet för polisen är så pass lågt vad gäller det här brottet. Näringslivet tvingas istället hitta egna vägar för att skydda sig mot ID-kapningar. Om vi ska få bukt på problemet måste våra rättsvårdande myndigheter arbeta mer aktivt med att utreda och lagföra brottslingarna, säger Carl Henric Holmberg.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng