2022-08-04

22 döda i drunkningsolyckor i juli

Antalet personer som omkom vid drunkningsolyckor i juli var två personer färre än genomsnittet (24) för 2000-talet.

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna vid drunkningsolyckor visar att 22 personer mist livet under juli 2022 jämfört med 26 personer under juli 2021.

Totalt har 46 personer omkommit till och med sista juli 2022 jämfört med 75 personer motsvarande period 2021.

Antalet personer som omkom vid drunkningsolyckor i juli var  två personer färre än genomsnittet (24) för 2000-talet. Vid en jämförelse för hela året fram till och med sista juli är det totalt 29 personer färre än föregående år. Av samtliga händelser 2022 har 10 inträffat i en sjö, 6 i hav, två i älv samt en vardera i å och kanal. Åldersfördelningen på de förolyckade personerna är; fyra personer mellan 18-29 år, 50-59 år och 70-79 år, tre personer mellan 40-49 år och 60-69 år. Könsfördelningen visar att 20 personer av de avlidna är män.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng