2019-10-15

166 000 drabbade av ID-kapning

Antalet personer som drabbats av ID-kapningar har minskat jämfört med förra året, men uppgår ändå 2.2 procent de tillfrågade i en ny Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Mysafety Försäkringar.

Undersökningen visar att 2,2 procent av de tillfrågade har drabbats av ID-kapningar. Översatt till hela Sveriges befolkning motsvarar detta 166 000 personer. Detta är en minskning jämfört med förra årets undersökning då 3,3 procent (237 000 personer) uppgav att de drabbats.

– Vi blev mycket positivt överraskade när vi såg siffrorna i år, men tyvärr vet vi också att problemet, inte minst genom att antalet försök ökar, är minst lika stort som tidigare. Det syns också generellt på att antalet bedrägeribrott ökar stadigt. Slutsatsen blir alltså att det är fortsatt försiktighet som gäller om du vill skydda dina personuppgifter, säger PA Prabert, kommunikationschef på mySafety Försäkringar.

86 procent av de tillfrågade uppger att de är fullt medvetna om vad en ID-kapning innebär, en ökning från 73 procent när undersökningen gjordes första gången 2014.

Förtroendet för att polis och andra myndigheter ska kunna agera och få fast den som ID-kapar har dock minskat. I årets undersökning uppger 57 procent att de skulle vända sig till polisen. En signifikant minskning från förra årets 59 procent och 2017 års 62 procent.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan