2018-10-19

1,2 miljarder till kommunernas krisberedskap 2019-2022

SKL och MSB har slutit en överenskommelse om kommunernas krisberedskap inför den nya mandatperioden 2019-2022. Överenskommelsen omfattar 1,2 miljarder kronor.

– Det här är en bra överenskommelse för Sveriges kommuner. Kommunernas och MSB:s uppgifter förtydligas. Det blir tydligare vad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska göra för att stödja kommunernas arbete med krisberedskap. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsverksamhet som måste fungera vid en kris. Därför är det viktigt att kommunerna har en god krisberedskap, säger Vesna Jovic, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

En av de viktigaste åtgärderna är att MSB, i samarbete med SKL, ska ta fram en handbok om kommunal krisberedskap. MSB ska även ta fram flera vägledningar, bland annat hur kommunen kan ge information till allmänheten vid en kris, hur kommunen kan planera för att upprätthålla sin samhällsviktiga verksamhet. MSB ska samla egna och andra myndigheters och aktörers stöd på en webbplats.

– Sommarens skogsbränder understryker behovet av att vi tillsammans stärker krisberedskapen. Klimatförändringar, sårbarheter i den tekniska infrastrukturen, informationssäkerhet och terrorism är exempel på utmaningar som ställer krav på en bättre beredskap, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den nya överenskommelsen gäller för mandatperioden 2019-2022 och tecknas mellan SKL och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Det är en justering av det tidigare avtalet mellan SKL och MSB som avsåg mandatperioden 2014-2018. Ersättningen till kommunerna är 310 miljoner kronor per år, fördelat över fyra år – totalt 1,2 miljarder kronor.

Källa: MSB


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan