2023-01-16

1 014 transportstölder under 2022

Nordvästra Skåne står för 24 procent av de anmälda transportstölderna i Sverige. Foto: Andreas Kindler

Under 2022 har det anmälts 1 014 transportstölder, motsvarande siffra för 2021 var 1 316 stölder. Polisregion Syd är överlägset hårdast drabbat och står för hälften av alla anmälda brott. Det visar statistik från polisen. 

Majoriteten av stölderna sker i södra Sverige, ofta koncentrerade kring de stora transportnoderna Stockholm, Göteborg och särskilt Helsingborg. Nordvästra Skåne står för 24 procent av de anmälda transportstölderna i Sverige. Stölderna sker på rastplatser och uppställningsplatser längs de stora motorvägarna. I södra delen av landet är rastplatser och uppställningsplatser utan inhägnad utsatta för brott.

Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under 2022 anmäldes 3 732 stölder av diesel ut fordonstank, vilket kan jämföras med år 2021 då det anmäldes 1 839 stölder av diesel ut fordonstank. Detta beror troligtvis på två faktorer; dels att antalet stölder under 2021 var på en temporärt låg nivå till följd av pandemin, dels att priset på diesel ökat kraftigt under 2022 sedan Rysslands invasion av Ukraina.

Larmtjänst menar dock att det sannolikt finns ett stort mörkertal i statistiken. Detta beror på att utländska chaufförer som drabbas ofta varken talar svenska eller engelska och tar ej kontakt med polis, samt att man inte orkar anmäla när till exempel intrång skett i lastutrymmet på en lastbil utan att tillgrepp har skett, eller när endast ett mindre tillgrepp skett. Andra anledningar kan vara att utsatta upplever att anmälan inte leder någonvart och att stulet gods upptäcks vara försvunnet, men det är högst oklart var i transportkedjan det har inträffat, och man väljer i stället att endast förlustanmäla.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng