2021-06-24

Universeum inspirererade till ny app i säkerhetssystemet Nox

Victor Siösteen, vd för Aras Security Sverige.

Det nationella vetenskapscentret Universeum uttryckte önskan att utan fördröjning kunna SMS-informera sin personal automatiskt vid personlarmhändelser som säkerhetssystemet Nox registrerar. Monitor Larm, som installerat systemet, tog sig an uppgiften och skapade en lösning som löste problemet och även skapade andra mervärden.

Universeum i Göteborg är en arena för utbildning och folkbildning inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Här används det öppna säkerhetssystemet Nox för larm- och passerkontroll.

Ett specifikt behov som Universeum hade var möjligheten att själv kunna administrera automatiska utskick av SMS baserat på händelser i Nox.

Mer än säkerhet

Syftet med att snabbt kunna sprida information baserat händelser är främst för förbättring av säkerheten för såväl medarbetare som besökare. Men åtgärden kan också bidra till effektivisering av verksamhetens drift. Det hela förutsätter förstås att lösningen blir användarvänlig och flexibel samt att den designas på ett sätt så att utskick inte uppfattas som spam eller stör personal utanför arbetstid.

– Det började som en säkerhetsåtgärd, att verksamheten ville informera sin personal per SMS, utan fördröjning, genom att snabbt kunna pusha ut information vid utlösta personlarmhändelser. När vi såg att behovet var bredare än så kom vi fram till att utveckla en webbapplikation där kunden själv kan skapa och administrera mallar för SMS-utskick, säger Kjell Svensson, försäljningschef på Monitor Larm.

Öppna system ger möjligheter

Monitor Larm har flera kunder som använder Nox som kombinerat inbrottslarm och passerkontroll.

– Med tiden har de upptäckt fördelarna av att jobba med öppna system där de själva kan påverka utvecklingen i deras säkerhetslösning, säger han.

Samarbete

Själva applikationen och gränssnittet till lösningen för Universeum har utvecklats av Monitor Larm tillsammans med Aras Security som levererar NOX-systemet i Norden. Resultatet är en applikation som kan kopplas till en SMS-gateway eller andra meddelandetjänster på internet, beroende på kundens önskemål.

– Det är ingen revolutionerande teknik bakom tjänsten, men vi är väldigt nöjda med appens flexibilitet och användarvänlighet. Det viktigaste för oss är att vi kan fortsätta utveckla våra kunders säkerhetslösning, deras behov är föränderligt och då måste också tekniken följa med. Dessutom har vi fler kunder som har glädje av just den här appen, vilket gör att vi kan vara med och betala utvecklingen, säger Victor Siösteen, vd för Aras Security Sverige, som tycker att arbetssättet är perfekt.

– Kunden får en bättre säkerhetslösning, och vi stärker vårt erbjudande, kommenterar han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng