2021-06-16

Trusté tecknar avtal med Amido

Trusté, ser Amido-tjänsten Alliera som en nyckel i sin satsning på att digitalisera och effektivisera fastighetsförvaltningen samt fastighetsskötseln för främst bostadsrättsföreningar.

Nystartade Trusté är ett företag vars fokus är att leverera smart och bekväm fastighetsförvaltning riktat till bostadsrättsföreningar. Trusté har tecknat avtal med Amido för användning av Alliera för sina kunder. Avtalet är på 36 månader med löpande förlängning. Driftsättningen påbörjas omedelbart och förväntas ge en marginell påverkan på omsättningen 2021.

Amido har precis öppnat för att ta in bostadsrättsföreningar till Smart passage.

– Som ett led i detta såg vi Trusté som en utmärkt partner att arbeta tillsammans med. Med sin erfarenhet från branschen identifierade Trusté direkt att de kommer få en utmaning med administrationen av kunders passersystem allt eftersom fler bostadsrättsföreningar blir kunder. Inte minst därför att bostadsrättsföreningar ofta är försiktiga i att ta investeringar, säger Johnny Berlic, vd Amido AB.

– Tillsammans kommer vi arbeta med att effektivisera leveransen till bostadsrättsföreningarna samtidigt som det blir till ett konkurrensmässigt pris för hela Trustés erbjudande. Effektiviseringarna med Alliera kommer ge kunderna bättre pris och service. Smart passage kommer kunna erbjudas enkelt och kostnadseffektivt, kommenterar han vidare.

Björn Agerstig, medgrundare av Trusté, ser Amido-tjänsten Alliera som en nyckel i sin satsning på att digitalisera och effektivisera fastighetsförvaltningen samt fastighetsskötseln för främst bostadsrättsföreningar.

– Tillsammans med Amido Alliera tar Trustéett stort steg i den riktningen och kan erbjuda våra kunder en smidig lösning för allt från hanteringar av digitala nycklar, smarta lösningar för tvättstugebokningar samt förenkla för blåljuspersonal vid akuta larm, säger han.

– Med målet satt att hjälpa 5-10 procent av Stockholms bostadsrättsföreningar inom en femårsperiod så är partnerskapet med Amido en given pusselbit för att kunna nå dit, menar han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng