2021-06-01

Thomas Lundin utsedd till koncernchef för Confidence

Thomas Lundin lämnar vd-posten hos Enaco och blir vd och koncernchef för Confidence.

Styrelsen för Confidence International AB (publ.) utser Thomas Lundin till ny koncernchef och VD. Han efterträder Mikael Pettersson som tar rollen som operativ chef för koncernens Security Technology division och som medlem av den nya koncernledningen.


Thomas Lundin kommer närmast från en roll som interim VD och koncernchef för ENACO. Thomas har 20 års erfarenhet av VD- och styrelseuppdrag och erfarenheterna omfattar VD för Caverion Sverige, G4S Secure Solutions Sverige (numera Avarn Security), Bravida Fire & Security och Synerco. Thomas Lundin tillträder senast den 1 september, 2021.

Efter förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB, är utnämnandet av Thomas Lundin som koncernchef och VD i linje med bolagets långsiktiga tillväxt- och lönsamhetsmål att på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK. Efter tre år i Confidence styrelse och motsvarande tid i styrelsen för LEVEL, är Thomas fullt insatt i koncernens affär och kultur och styrelsen finner att tidigare erfarenheter och prestationer är en perfekt match med de långsiktiga målen.

– Confidence kombination av helhetserbjudande och marknadsposition skapar stor potential för årlig organisk tillväxt klart överstigande 10 procent. Samtidigt ger branschens fragmenterade struktur möjlighet att genom förvärv tillföra koncernen 300-400 MSEK i omsättning under de närmaste åren. Jag får nu glädjen och förmånen att som koncernchef leda bolaget tillsammans med en mycket kompetent ledningsgrupp, talangfulla medarbetare och en erbjudandeportfölj i världsklass, säger Thomas Lundin

– Det är med mycket stor glädje jag konstaterar att Thomas Lundin väljer att leda Confidence i vår beslutade tillväxtfas. Thomas kombinerar en unik bransch- och ledarerfarenhet med gedigen erfarenhet av förändringsprocesser. Allt detta är viktiga egenskaper för den som skall leda Confidence mot våra strategiska mål. Mikael Pettersson, som gjort ett fantastiskt jobb i vår transformationsresa de senaste åren, överlämnar rollen som koncernchef och ges nu de bästa förutsättningarna att tillsammans med divisionscheferna för Security Advisory och Security Operations fokusera på kvalitet, kunderbjudande och tillväxt, säger Gerth Svensson, styrelseordförande i Confidence.

.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng