2021-04-07

Seriline utvald leverantör av Kammarkollegiet

Kammarkollegiet väljer Seriline som ramavtalsleverantör inom identifiering och behörighet. Detta innebär att kommuner, landsting och myndigheter kan avropa produkter och tjänster för identifiering och behörighet såsom kort och andra bärare, tillbehör, fotoprodukter med flera tjänster samt e-legitimationer, direkt ifrån Seriline som är en av leverantörerna i upphandlingen.

Uppskattad omsättning för avtalet i sin helhet är cirka 350 miljoner kronor, tillika maximalt värde. Ramavtalet är ett kombinationsavtal av avrop med både alla villkor fastställda genom en särskild fördelningsnyckel och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Ramavtalet gäller i 36 mån. Förlängning kan uppgå till högst 48 mån.

– Det här är mycket viktiga områden när det gäller att säkerställa offentlig verksamhets identitets- och åtkomsthantering och ett förtroende som vi är stolta över. Vi ser fram emot att genom ramavtalen kunna fortsätta vårt arbete tillsammans med kommuner, landsting och myndigheter och hjälpa dem med deras utmaningar, säger Freddie Parrman, avtalsansvarig för Seriline.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng