2021-10-05

Sectech: Branschaktörer diskuterar smarta byggnader och städer

Marknadsanalytikern James McHale, Memoori, inleder andra dagen på Sectech med en sammanfattning av en ny rapport om marknaden för AI och maskininlärning i smarta kommersiella fastigheter

Sectech den 27 – 28 oktober på Stockholmsmässan lockar inte bara med en utställning där säkerhetsteknikens möjligheter står i centrum, utan erbjuder också ett fullmatat seminarieprogram där säkerhetsbranschen roll i en expanderande IoT-värld diskuteras.
Ett bra exempel på det är programpunkterna ”AI och maskininlärning i smarta kommersiella fastigheter” samt ”Smarta byggnader och städer – vad kan säkerhetsbranschens aktörer erbjuda?”

Sectechs andra dag, den 28 oktober, inleds med James McHale, marknadsanalytiker och grundare av Memoori, ger en kort sammanfattning av en ny rapport om marknaden för AI och maskininlärning i smarta kommersiella fastigheter. Med smarta kommersiella fastigheter innefattas i det här fallet byggnader för kontor, butiker, hotell, lagerlokaler, datacenters, restauranter, butiker och köpcentra, skol- och universitetsbyggnader samt även publika arenor så som biografer, museum och sportarenor. Hur den här marknaden ser ut idag? Vad präglar den? Hur ser tillväxtprognoserna ut? Var kommer säkerhetsbranschen in i bilden?Det är frågor som James McHale kommer att beröra.

Den inledande programpunkt följs av en paneldiskussion med rubriceringen ”Smarta byggnader och städer – vad kan säkerhetsbranschens aktörer erbjuda?”. Frågor som paneldeltagarna ställs inför handlar om var tekniken befinner sig. Var är de stora värdena och vad kan vi förvänta oss av morgondagens smarta byggnader och städer? Och hur är säkerhetsbranschen positionerad, i dessa marknadssegment? Vad erbjuder säkerhetsföretagen idag? Och vilka fler värden än säkerhet kan säkerhetsbranschen addera till marknaden för smarta städer och smarta städer?

Panelen består av en spännande mix av deltagare som inkluderar  Marcus Dover, ansvarig för säkerhetstjänster, Coor, Pär Torstensson, produktmarknadschef (IoT) på Nexus, Victor Siösteen, vd för Aras Security, Jonas Malmgren, vd för ISG Nordic och Fredrik Sidhagen,vd för RCO Security.

– Pandemin har påskyndat digitaliseringen och bidragit till ett ännu större intresse för exempelvis smarta byggnader och städer. Nu händer det saker och det gäller att hänga med. Med de här två programpunkterna finns möjlighet till nyttig kunskapsinhämtning för professionella inom säkerhetsbranschens alla led, säger Lennart Alexandrie, som är ansvarig för programinnehållet på Sectech.

Kostnadsfritt men begränsat antal platser
Deltagandet på Sectech-seminarierna är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsade, inte minst på grund av hänsynstaganden till pandemin.

– Även om regeringen lyft restriktionerna vidtar vi åtgärder för att minska risker för smittspridning, vilket bland annat påverkar insläppet till seminarierna. Vi måste undvika trängsel. Därför bör de som vill vara med boka in sig så snart som möjligt, säger Deniz Baykal, projektchef för Sectech.

För mer information och för anmälan till seminarierna på Sectechklicka här.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng