2021-06-22

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm

Erik Bech-Jansen, vd, Secits

Secits slutför förvärvet av Säkra Larm i Sverige AB som Securityworldmarket.com skrev om den 24 maj 2021.

Förvärvet innebär att Secits breddar sin verksamhet, ökar sin omsättning markant och stärker sina förutsättningar för tillväxt.

– Genom förvärvet av Säkra Larm tar Secits ett kliv upp i storlek, stärker sin lönsamhet och blir en intressant partner för företagskunder då bolaget nu har förutsättningar att erbjuda lösningar inom CCTV, Larm, Passage och Brand. Tillsammans kommer vi att kunna ta ett större grepp om den svenska säkerhetsmarknaden och växla upp vår tillväxt, säger Secits VD Erik Bech-Jansen.

Förvärvet flerdubblar Secits omsättning från 34,5miljoner kronor år 2020, till cirkza130 miljoner kronor, samtidigt som antalet anställda ökar från 30 till cirka 130 personer. Säkra Larm konsolideras i Secits räkenskaperna från och med den 30 juni 2021.

Köpeskillingen om 100 miljioner kronor har erlagts med 30 miljoner kontant och 30 miljoner i form av en säljarrevers. Resterande 40 miljoner kronor kommer i augusti att erläggas i form av nyemitterade aktier.

En extra bolagsstämma i Secits den 8 juni 2021 fattade nödvändiga beslut för att förvärvet ska kunna slutföras. Secits har dessutom även upptagit viss bankfinansiering genom Collector Bank, där Secits' huvudägare Erik Selin är största ägare och ordförande.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng