2022-09-02

Ny affärschef på Hedengrens Security

Jan Herranen, ny affärschef för Hedengren Security.

Jan Herranen, expert på säkerhetsledning och tjänsteutveckling, har börjat som affärschef vid Oy Hedengren Security Ab och tar också plats i Hedengren-koncernens ledningsgrupp. Samtidigt meddelas att Hedengren Security’s vd, Willy Grönqvist, går i pension den 31 september 2022.

Jan Herranen har bred erfarenhet inom säkerhetsbranschen och av internationell affärsverksamhet och försäljningsutveckling. Han har också fördjupad kunskap om företagsansvar och att skapa hållbara tjänstekoncept. Herranen verkade senast som verkställande direktör vid Robotec Oy, Europas största geoenergiföretag.

Lärde känna Hedengren via samarbetsprojekt

Kvalitet, pålitlighet och starka värderingar. Det var dessa tre egenskaper som Herranen lade märke till under sina möten med Hedengren. Under deras samarbetsprojekt imponerades Herranen av Hedengrens långvariga kund- och partnerrelationer. Det 100 år gamla företaget hade skapat kundrelationer som överfördes från den ena generationen till den nästa. I bästa fall växte relationen till ett jämställt partnerskap, tack vare deras samarbete och innovationer.

– Tekniken utvecklas och kundernas behov förändras i snabb takt. Det betyder att det i framtiden blir allt vanligare att man uppnår tillväxt genom att samarbeta med kunderna. Hedengren Security har en exceptionellt stark samarbetskultur, ett enormt erfarenhetskapital och en gedigen kompetens inom produktutveckling, säger han.

Uppskattar Hedengrens värderingar

Herranen, som började på sitt nya jobb den 15 augusti, kom till Hedengren från Europas största geoenergiföretag Rototec Oy, där han var vd. Före det hade han en chefsposition vid SK Protect Oy, ett säkerhetsföretag med fokus på företagssäkerhet.

– Jag uppskattar Hedengren Securitys värderingar och samarbetskultur. Internationalisering är ett naturligt nästa steg för ett företag som sköter varje kundmöte med största omsorg och som får kunderna att känna att de har lyckats med sina mål, säger Jan Herranen.

– Enligt min erfarenhet är det personalens kompetens och kundmöten som skapar värde, även i stora företag. Jag vill värna om en arbetskultur där varje persons arbetsinsats respekteras och alla ges lika möjligheter att utvecklas i sitt arbete, kommenterar han vidare.

Vill expandera i Norden och internationellt

Herranen, som under sin karriär ansvarat för storskaliga tjänsteutvecklingsprojekt och säkerhetsplanering för internationella företag, upplever att hans styrkor ligger inom tjänsteutveckling och tjänstedesign.

– Hedengren Securitys öppna integrationsgränssnitt, smidiga produktutveckling och kundrelationer är en potentiell tillväxtplattform för tjänsteutveckling och skapandet av tjänstemodeller som ger nytt mervärde.

Herranen är också intresserad av att expandera till den nordiska marknaden.

– När stora företag lägger ut sin verksamhet på entreprenad betonas vikten av stabilitet och tillförlitlighet. När det gäller internationalisering spelar också partner- och återförsäljarrelationerna en nyckelroll. Det är viktigt att vi på riktigt lyssnar på våra intressenter och arbetar för deras sak inom alla områden,

Hög prioritet på hållbar utveckling

Enligt Herranen kommer ESG-frågorna att ha stor betydelse i företagets framtid. Herranen verkade som vd för ett geoenergibolag under en tid då intresset för frågor som självförsörjning av energi, cirkulär ekonomi och företagsansvar väcktes på nytt hos såväl investerare och fastighetsägare som anställda.

– Jag vill synliggöra betydelsen av livscykeltänkande och hållbar utveckling i Hedengren Security, samt lyfta fram fördelarna för våra kunder och miljön som uppnås när vi går från produktorienterad försäljning till ett mer heltäckande tjänsteutbud, säger Herranen avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng