2021-12-23

Nordic Level Group förvärvar Svensk Evenemangssäkerhet

Förvärvet av SES är ett steg i Levels strategi att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar, menar Thomas Lundin, vd för Level.

Nordic Level Group AB, har idag tecknat en avsiktsförklaring om förvärv av det svenska säkerhetsbolaget Svensk Evenemangssäkerhet AB och dess systerbolag Svensk Evenemangssäkerhet Stewards AB. Målsättningen är att efter avslutad due diligence teckna ett aktieöverlåtelseavtal avseende 100 procent av aktierna i SES-gruppen under februari med tillträdesdatum 1 mars 2022.

Koncernen Svensk Evenemangssäkerhet (SES) är ett säkerhetsföretag med primärt fokus på evenemangssäkerhet och säkerhet i publika miljöer, och levererar bl a ordningsvakter och trygghetsvärdar till större idrottsevenemang i Stockholm och Västerås.

Verksamheten omsatte under senaste normalår 2019 (påverkades negativt under 2020 av covid) proforma 51 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 2 miljoner kronor. Bolaget påverkades negativt under 2020 men har efter släppta restriktioner återhämtat sig snabbt och ökat lönsamheten markant. Prognosen för 2021 är en omsättning på ca 17-18 mkr och ett rörelseresultat på cirka 1 miljon kronor.

LoI som är villkorat av en genomförd ’due diligence-process’, specificerar köpeskillingen för förvärvet till 4 miljoner kronor i kontanter vid tillträdet samt två tilläggsköpeskillingar om vardera 3 miljoner kronor att utbetalas under 2022, då SES uppnår en omsättning motsvarande 6 miljoner kronor per kvartal, med en rörelsevinst på 600.000 kronor per kvartal. Koncernen finansierar förvärvet med egna medel.

Vid ett förvärv skulle tydliga synergieffekter uppstå då bolagets verksamhet kompletterar såväl geografiskt som segmentsmässigt. Verksamheten kan även hanteras administrativt inom Nordic LEVEL Groups befintliga lednings- och administrationsstruktur.

SES bildades 2006 och utsågs 2013 till ”Årets Bevakningsföretag”.

I ett gemensamt uttalande skriver Åke Andersson och Lars Erbom, kommunikationsansvarig respektive styrelseordförande SES:

”Vi är mycket nöjda över avsiktsförklaringen och är övertygade om att Nordic LEVEL Group är helt rätt företag att ta SES vidare på sin tillväxtresa”.

– SES är idag en ledande leverantör av evenemangssäkerhet som kompletterar Nordic Level Groups verksamhet, Operations, och bolagskultur väl. Vi tror det finns stora möjligheter att vidareutveckla segment såväl geografiskt som erbjudanden. Med bolagens gemensamma kompetenser kommer Nordic LeveL Group effektivt kunna täcka våra kunders växande efterfrågan på säkerhet i publika miljöer, säger Thomas Lundin, vd och koncernchef för Nordic LEVEL Group.

– Dagens offentliggörande är ytterligare ett steg i vår ambitiösa förvärvsstrategi i syfte att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar, kommenterar han avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng