2021-04-20

Nexus och Servicenow levererar säkra identiteter för Swecos anställda

Med 17500 arkitekter, ingenjörer och andra specialister anställda är Sweco är ett av Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och byggkonstruktion. Nu har Nexus fått uppdraget att säkra hanteringen av identiteter för Swecos anställda inom byggsektorn, där ID06-kort krävs och där kraven för säker identifiering vid byggarbetsplatser har höjts.

Nexus lösning är en molntjänst som gör det möjligt för organisationer att implementera en effektiv hantering av anställdas identiteter och att få kontroll över användare och behörigheter vid olika anläggningar samtidigt som systemet stöder funktioner för delegering av inköp, registreringar och frakter.

För Sweco är det viktigt att få automatiserade processer för effektiva arbetsflöden så genom att integrera Nexus (ID06) Go Cards molntjänst med Servicenow, ett system som Sweco använder sedan tidigare, minimeras administrationen radikalt. Vid nyanställning på Sweco registreras personuppgifterna i Servicenow och därefter hämtas uppgifterna automatiskt för beställning av ett ID-kort till den nya medarbetaren.

För Sweco och andra kunder som väljer att integrera Nexus lösning med ett befintligt system, är det viktigt att minimera administrationen genom att kunna använda de uppgifter som redan finns registrerade i ett system, för flera olika ändamål.

Kommunikationen med Nexus Go Cards och Servicenow är helt transparent vilket innebär att användaren inte behöver skifta mellan två system utan samtliga arbetsuppgifter utförs i ett och samma system. För Swecos anställda innebär detta att de själva kan beställa eller om-beställa sitt identitetskort direkt i Servicenow.

Fler användningsområden:

  • Genom att hämta personuppgifter från databaser i Servicenow kan orderformulär fyllas i per automatik.
  • En fördefinierad kortlayout gör det enkelt att lägga till information.
  • Behörig person (exempelvis en chef) kan godkänna eller avvisa kortbeställningen.
  • Efter godkänd beställning skickas kortordern automatiskt till Nexus för produktion.
  • Få tillgång till aktuella statusrapporter för företagets samtliga ID-kort.

Servicenow är en ITSM (IT Service Management) lösning för organisationer som avser att öka produktiviteten samtidigt som anställda får ett effektivt system att arbeta i. Servicenow erbjuder funktioner för olika typer av arbetsflöden och affärslogik, olika behörighetsnivåer kan sättas i systemet och flera olika typer av arbeten utförs i ett och samma system.

Integrationen mellan Nexus Go Card och Servicenow sker via ett standardiserat verktyg, Nexus Go Rest WebAPI.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng