2021-06-14

Confidence tecknar säkerhetsavtal med Sveriges Television

Jeanette Lesslie Wikström, Head of Division Advisor, Confidence.

Confidence division Security Advisory och Sveriges Television tecknar avtal enligt avropsmodell om leverans av säkerhetsrådgivning och säkerhetstjänster.

Avtalet omfattar inrikes omvärldsbevakning, bakgrundskontroller och en förlängning av befintligt strategiskt avtal om säkerhetskonsultation inom person- och fysisk säkerhet samt riskanalys. Samarbetet ska säkerställa att täcka SVT:s behov av extraresurser inom säkerhetstjänster vid hög belastning. Avtalet tecknas genom den nyligen förvärvade Nordic LEVEL group som nu ingår i Confidence division Security Advisory. Avtalet träder i kraft under juni månad och gäller 1 år med möjlighet till förlängning upp till 3 år. Uppskattat årligt värde är 6 miljoner kronor vid fullt utnyttjande.

Confidence nya division, Security Advisory, där rådgivningsdelen från det nyligen förvärvade Nordic LEVEL Group utgör kärnan, tecknar avtal med SVT avseende kvalificerade tjänster inom säkerhetsrådgivning. Avtalet omfattar de tre anbudsområdena; omvärldsbevakning inrikes, bakgrundskontroller samt säkerhetskonsultationer inom person- och fysisk säkerhet och riskanalyser. Avtalet stipulerar förnyad upphandling för omvärldsbevakning och avrop enligt rangordning för de övriga två områdena där Confidence Security Advisory rangordnas som nummer ett.

Det av Confidence förvärvade bolaget Level Security Advisory är sedan 2017 strategisk säkerhetspartner för SVT avseende säkerhetskonsultationer. Avtalet är således ett fortsatt och utökat förtroende inom området säkerhetsrådgivning och att därmed som underleverantör bidra till minskad risk och ökad trygghet för SVT:s medarbetare och verksamhet.

– Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått av Sveriges television. Vi kan nu utifrån en ytterligare stärkt position bidra med hela vårt erbjudande från våra tre divisioner. Security Advisory för rådgivande tjänster, Security Technology med kompetens och lösningar inom hela det säkerhetstekniska området samt från Security Operations där vi kan bidra med kompetens och resurser inom bevakning och personskydd, kommenterar Jeanette Lesslie Wikström, Head of Division Advisor, Confidence.

– Den nya Confidence-koncernen står inför en mycket spännande tid med ett unikt helhetsgrepp om säkerhet med balans mellan människa och teknik som vi vet efterfrågas bland både befintliga och nya kunder, säger hon avslutningsvis.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng