2022-07-27

Axis sätter upp vetenskapsbaserade mål för att minska utsläppen

Ray Mauritsson och Carl Trotzig.

Axis Communications har förbundit sig att sätta upp företagsomfattande utsläppsminskningsmål i linje med Science Based Targets-initiativet (SBTi), som syftar till att driva ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn globalt.

Som en del av initiativet har Axis förbundit sig att sätta upp vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål i linje med den nivå av koldioxidutsläpp som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C över förindustriella nivåer och fortsätta ansträngningarna för att begränsa uppvärmningen till 1,5°C.

– Som undertecknare av FN:s Global Compact är vårt åtagande att sätta upp vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål, ett logiskt nästa steg i vårt pågående arbete för att minska miljöpåverkan från vår affärsverksamhet, säger Ray Mauritsson, vd för Axis.

– Vi vet att de mål vi sätter kommer att vara ambitiösa och utmanande, inte bara för oss utan också för vår leveranskedja, men vi är också tydliga med att det är absolut nödvändigt för alla företag att möta denna utmaning.

Carl Trotzig, Director, Quality & Environment på Axis, håller med.

– Under nästa år ska vi se till att ha ett vetenskapsbaserat utsläppsminskningsmål som är ratificerat av SBTi. Carl Trotzig betonar också att målen inte bara kommer täcka Axis egna verksamhet utan också alla leverantörer till nätverksproduktsföretaget och beställarledets alla aktörer.

– Denna omfattning kommer att innebära att varje aspekt av vår verksamhet – från de råvaror som används i komponenttillverkningen till inställningen till återvinning av produkter vid deras uttjänta livslängd – kommer att behöva bevisligen bidra till att uppnå utsläppsminskningsmålet, säger han.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) möjliggör för företag att sätta upp ambitiösa mål för utsläppsminskningar i linje med den senaste klimatvetenskapen. Det är fokuserat på att påskynda företag och finansiella institutioner över hela världen att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Initiativet är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute ( WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) och ett av We Mean Business Coalition-åtagandena.

Axis engagemang för att utveckla vetenskapsbaserade utsläppsminskningsmål återspeglar organisationens pågående initiativ för att minska dess miljöpåverkan. Företagets ansträngningar stödjer tre pelare: att bekämpa klimatförändringar, skydda naturresurser och skydda ekosystem.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng